Ochrana osobných údajov

  1. Ochrana údajov na prvý pohľad

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

 

Zber údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Ich kontaktné údaje nájdete v odtlačku tejto webovej stránky.

 

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sú vaše údaje zhromažďované tým, že ste nám ich oznámili. To môže napr. sú údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Naše informačné systémy pri návšteve webovej stránky automaticky zhromažďujú ďalšie údaje. Ide predovšetkým o technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

 

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne poskytovanie webovej stránky. Na analýzu správania používateľov sa dajú použiť ďalšie údaje.

 

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

 

 

 

 

Nástroje na analýzu a nástroje tretích strán

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše surfovacie správanie sa dá štatisticky vyhodnotiť. To sa deje predovšetkým pomocou cookies a tzv. Analytických programov. Vaše správanie pri surfovaní sa zvyčajne analyzuje anonymne; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť použitím určitých nástrojov. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Môžete namietať proti tejto analýze. O možnostiach vznesenia námietky v tomto vyhlásení o ochrane údajov vás budeme informovať.

 

  1. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne av súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, na aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme zdôrazniť, že prenos údajov cez internet (napr. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.

 

Informácie o zodpovednom orgáne

Za spracovanie údajov na tejto webovej stránke zodpovedá:

Humanus Personalservice GmbH
Nürnberger Strasse 64
86720 Nordlingen

Telefón: 09081/789 59 0
E-mail: info@humanus-personalservice.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spolu s ostatnými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (napr. Mená, e-mailové adresy atď.).

 

 

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba s výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálne oznámenie e-mailom. Zákonnosť spracovania údajov vykonaná pred zrušením zostáva zrušením nedotknutá.

 

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Zodpovedným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je štátny úradník pre ochranu údajov federálneho štátu, v ktorom je založená naša spoločnosť. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovateľ stránok, táto stránka používa protokol SSL alebo. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať podľa skutočnosti, že sa riadok adresy prehliadača zmení z „http: //“ na „https: //“ a podľa symbolu zámku v riadku prehľadávača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

 

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania údajov av prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

 

Námietka proti reklamným E-Mailom

Týmto namietame proti použitiu kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti potlače na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad spamových e-mailov.

 

 

 

 

  1. Úradník pre ochranu údajov

Úradník pre ochranu údajov požadovaný zákonom

Pre našu spoločnosť sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

Comtex GmbH
Ulrich Laufer
Marktplatz 18
8720 Nordlingen

Telefón: 09081 78996 0
E-mail: Service@Lun.de

 

  1. Zber údajov na našej webovej stránke

 

Cookies

Niektoré webové stránky používajú tzv. Cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. Session cookies. Po vašej návšteve sa automaticky odstránia. Ostatné súbory cookie zostanú na vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili iba súbory cookie v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých požadovaných funkcií (napr. Funkcia nákupného košíka), sa nastavujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR ušetrené. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookie (napr. Súbory cookie na analýzu vášho správania pri surfovaní), v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa tieto záležitosti riešia osobitne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server-Log Servera

 

Poskytovateľ webovej stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

     Typ a verzia prehliadača
     Použitý operačný systém
     Adresa URL sprostredkovateľa
     Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
     Čas požiadavky servera
     IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovaniu údajov splniť zmluvu alebo predzmluvné opatrenia.

 

Kontaktný formulár

 

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z informačného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, sa uložia za účelom spracovania dotazu av prípade otázok, ktoré sa na ne nadväzujú. Tieto údaje neposkytneme bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov vložených do kontaktného formulára sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačuje neformálne oznámenie e-mailom. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných pred zrušením zostáva zrušením nedotknutá.

Dáta, ktoré ste zadali v kontaktnom formulári, zostávajú s nami, dokým nevyžiadate vymazanie, nezrušíte svoj súhlas s uložením alebo sa už účel na uchovávanie údajov neuplatní (napr. Po spracovaní vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia - najmä doby uchovávania - zostávajú nedotknuté.

 

Sociálne média

 

Doplnky Facebook (tlačidlo Páči sa mi a zdieľajú)

Doplnky zo sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA, sú integrované na našej webovej stránke. Doplnky Facebook môžete rozpoznať podľa loga Facebook alebo pomocou tlačidla „Páči sa mi“ na našej webovej stránke. Prehľad doplnkov Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu webovú stránku, doplnok vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informácie, ktoré ste navštívili naše stránky, s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho účtu Facebook, môžete prepojiť obsah našich stránok s profilom Facebook. To umožňuje Facebooku priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme zdôrazniť, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Facebook používa. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook mohol priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k svojmu používateľskému účtu Facebook, odhláste sa zo svojho používateľského účtu Facebook.

 

  1. Nástroje analýzy a reklama

 

Google AdWords a sledovanie konverzií Google

 

Tento web používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (ďalej len „Google“).

V rámci služby Google AdWords používame tzv. Sledovanie konverzií. Ak kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, nastaví sa súbor cookie na sledovanie konverzií. Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač umiestni do počítača používateľa. Platnosť týchto súborov cookie vyprší po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu používateľov. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej stránky a súbor cookie ešte neuplynul, spoločnosť Google a zistíme, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci získajú informácie o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nebudete však dostávať žiadne informácie, ktoré sa dajú použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete podieľať na sledovaní, môžete proti tomuto použitiu namietať ľahkou deaktiváciou súboru cookie sledovania konverzií Google prostredníctvom internetového prehliadača v nastaveniach používateľa. Nebudete teda zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

„Konverzné cookies“ sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem na analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj svoju reklamu.

Viac informácií o službe Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v nariadeniach spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.de/policies/privacy/.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili iba súbory cookie v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Pixel

 

Naša webová stránka používa na meranie konverzie pixel akcie pre návštevníkov od spoločnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Týmto spôsobom je možné sledovať správanie návštevníkov webovej stránky po ich postúpení na webovú stránku poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkom je, že efektívnosť reklám Facebook možno vyhodnotiť na štatistické účely a účely prieskumu trhu a optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Zhromaždené údaje sú pre nás ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, preto nemôžeme vyvodiť žiadne závery týkajúce sa totožnosti používateľov. Údaje sú však uložené a spracovávané spoločnosťou Facebook, takže je možné pripojenie k príslušnému užívateľskému profilu a spoločnosť Facebook môže tieto údaje používať pre svoje vlastné reklamné účely v súlade s pokynmi pre používanie údajov Facebooku. To umožňuje Facebooku umožniť umiestňovanie reklám na Facebook a mimo Facebooku. Ako prevádzkovateľ webových stránok nemôžeme ovplyvniť toto použitie údajov.

Ďalšie informácie o ochrane súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkciu remarketingu Vlastné publikum môžete deaktivovať aj v sekcii Nastavenia pre reklamy na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Ak to chcete urobiť, musíte sa prihlásiť na Facebook.

Ak nemáte účet Facebook, môžete deaktivovať reklamu založenú na používaní z Facebooku na webovej stránke Európskej interaktívnej aliancie digitálnej reklamy: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

  1. Newsletter

 

Newsletter údaje

 

Ak by ste chceli dostávať novinky ponúkané na webe, potrebujeme od vás e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám umožnia overiť, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním noviniek. , Nezbierajú sa žiadne ďalšie údaje, alebo len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame iba na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Údaje zadané v registračnom formulári na odber bulletinu sa spracúvajú iba na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Súhlas s uložením údajov, e-mailovou adresou a jej použitím na zasielanie bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu „zrušiť odber“ v bulletine. Zrušenie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré už prebehlo.

Dáta, ktoré ste u nás uložili za účelom prihlásenia na odber bulletinu, sa budú ukladať dovtedy, kým sa neodhlásite na odber bulletinu, a po odstránení odberu noviniek sa odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napr. E-mailové adresy pre členské oblasti), zostávajú nedotknuté.

 

 

 

  1. Pluginy a nástroje

 

YouTube

Naše webové stránky používajú doplnky z webu YouTube prevádzkovaného spoločnosťou Google. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavených doplnkom YouTube, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, povolíte službe YouTube priraďovať svoje správanie pri surfovaní priamo vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov služby YouTube na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Webové písma Google

Táto stránka používa tzv. Webové fonty poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazenie fontov. Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a písma.

Na tento účel sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom Google. To spoločnosti Google poskytuje informácie o tom, že na naše webové stránky sme sa dostali prostredníctvom vašej adresy IP. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových fontoch Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy Google

Táto stránka používa mapovú službu Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať funkcie služby Mapy Google, musíte si uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Máp Google je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a uľahčenie nájdenia miest, ktoré sme na webe uviedli. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Nach oben